2019 İOKBS Bursluluk Sınav Tarihi (PYBS)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen İOKBS bursluluk sınavının 2019 tarihi belli oldu.5-6-7-8 ve 9-10-11 Sınıfta Okuyanların Beklediği Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Açıladı .MEB Takvimine Göre Sınav Tarihi 2 Haziran 2019 Günü Gerçekleşecek.

YILLARA GÖRE BURS ÜCRETLERİ

2013 burs ücreti: 398,72 TL

2014 burs ücreti: 438,89 TL

2015 burs ücreti: 473,47 TL

2016 burs ücreti: 530,24 TL

2017 burs ücreti: 613.15 TL

2018 burs ücreti: 648.04 TL

2019 burs ücreti: 704.28 TL

İOKBS BURSU KİMLERE VERİLİR

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir.
18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.

PYBS bursu ne vakit ,hangi durumlarda kesilir?

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlar Son sınıf talebelerinden, okulu bitirenlerin ve ortaöğretim müesseselerinin son sınıfında beklemeli vaziyete düşenlerin bursları, ders seneyin bittiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitiren talebelerin bursları, resmî ve örgün ortaöğretim müesseselerinde da devam eder. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu burslu olarak bitiren talebelerden resmî ve örgün ortaöğretim müesseselerine kayıt yaptıranlar burslu olduklarını bu müessese müdürlüklerine beyan ederler. Bu talebelerin burs nakilleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren bu kurum müdürlüklerince ödenir. * Bakanlığa bağlı kurumlardan ayrılan, parasız yatılılığa geçen, özel okullar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirip diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim kurumlarına kayıt olan talebelerin bursları, ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. * Bursluluğu sona erenlerin vaziyetleri, ayrıldıkları okul müdürlüklerince üç gün içerisinde elektronik ortamda kaydedilir. *Burs kazanan talebelerin kayıt işlemleri konusunda itirazların, kayıt müddeti içerisinde yapılması koşuldur. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, kaza ve şehir ulusal eğitim müdürlükleri ve Bakanlık alakalı birimince bu müddet içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır. * Parasız yatılı talebelere ayrı olarak burs verilmez. Parasız yatılılık veya bursluluğun bitmesi

(1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan talebelerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini bitirinceye kadar devam eder.

(2) Aşağıdaki hâllerde;

a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan

b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli vaziyete düşen, c) Taksirli suçlar ile kusur nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı kararlı bulunan, ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,

e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,

f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,

g) Bakanlıkça belirtilen müddet içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan, talebelerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince bittirilir.

(3) Parasız yatılılığı sona eren talebelerin vaziyetleri, bir hafta içerisinde şehir veya kaza yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir.

(4) Bursluluğu sona eren talebelerin vaziyetleri ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir.

 

Arama Terimleri

  • 2019-2020 egitim yili ozel lise bursluluk sinavlari
  • pybs bursu hangi durumlarda kesilir